Årets Hund

Kåring av Årets Hund

Årets Lydighetshund NSchK avd. Møre og Romsdal

Utmerkelsen omfatter NKK's Lydighetsprøver (LP). Statutter:

 • Eier og fører må være medlem i NSchK avd. Møre og Romsdal.
 • Ekvipasjen må ha stilt på min. 3 offisielle prøver for min. 3 forskjellige dommere.
 • Unntaket er NM for Schäferhunder: Deltakelse her gir 10 poeng ekstra.
 • Har ekvipasjen stilt på flere enn 3 offisielle prøver er de 3 beste resultatene tellende.
 • Poengsum oppnådd i klasse 1 eller 2 ganges opp med 1,6 (pga. ulike poengskala).
 • Resultatene må være oppnådd i perioden 1. november året før - 31. oktober i utdelingsåret.


Årets Brukshund NSchK avd. Møre og Romsdal

Utmerkelsen omfatter RIK Brukshundprøver Spor (RSP) og RIK Brukshundprøver Rundering (RRP). Statutter:

 • Eier og fører må være medlem i NSchK avd. Møre og Romsdal.
 • Ekvipasjen må ha stilt på min. 3 offisielle prøver for min. 3 forskjellige dommere.
 • Unntaket er NM for Schäferhunder: Deltakelse her gir 10 poeng ekstra.
 • Har ekvipasjen stilt på flere enn 3 offisielle prøver er de 3 beste resultatene tellende.
 • Resultatene må være oppnådd i perioden 1. november året før - 31. oktober i utdelingsåret.


Årets IPhund NSchK avd. Møre og Romsdal

Utmerkelsen omfatter de internasjonale prøvetypene IPO, SchH, VPG, SL og SPH. Statutter:

 • Eier og fører må være medlem i NSchK avd. Møre og Romsdal.
 • Ekvipasjen må ha stilt på min. 3 offisielle prøver for min. 3 forskjellige dommere.
 • Unntaket er NM for Schäferhunder: Deltakelse her gir 10 poeng ekstra.
 • Har ekvipasjen stilt på flere enn 3 offisielle prøver er de 3 beste resultatene tellende.
 • Resultatene må være oppnådd i perioden 1. november året før - 31. oktober i utdelingsåret.


Årets Utstillingshund NSchK avd. Møre og Romsdal

Utmerkelsen omfatter både offisielle utstillinger etter NKK's regelverk og uoffisielle utstillinger etter tysk mønster (ikke valpeskuer). Statutter: 

 • Eier må være medlem i NSchK avd. Møre og Romsdal.
 • Utmerkelsen kan kun utdeles til Schäferhunder.
 • Hunden må være stilt på min. 3 utstillinger for min. 3 forskjellige dommere.
 • Har hunden vært stilt på flere enn 3 utstillinger er de 3 beste resultatene tellende.
 • Poengberegning: Se statutter for HS Ærespris Utstilling.
 • Resultatene må være oppnådd i perioden 1. november året før - 31. oktober i utdelingsåret.


Resultatene må sendes uoppfordret til styret på e-post schafer.mr@klubb.nkk.no innen 1. november hvert år.


Årets Debutant NSchK avd. Møre og Romsdal

Utmerkelsen omfatter alle konkurransegrener. Statutter: 

Styret foretar en skjønnsmessig vurdering av aktuelle kandidater blant medlemmer i avdelingen som er nybegynnere og som har vist interesse og initiativ som bl.a. har ført til en deby i konkurranse.

Prisvinnere

Årets Lydighetshund
2015 Skjervtorpets Bork, Hilde Lystad
2013 N Lch BH IPO-V Veemtroppens Ælli, eier Guri Kårvatn
2011 BH AD SchH1 SL1 Nuch Ingodds Zoogin, eier Bente Bjerkestrand
2010 BH AD SchH1 SL1 Ingodds Zoogin, eier Bente Bjerkestrand


Årets Brukshund
2013 BH SL3 SchH1 IPO2 Xo Aylar, fører Per Sallaup
2009 Xo Andra, eier Asbjørg Ingeborgvik


Årets Utstillingshund
2021 Nuch BH-VT IBGH2 RL3 LP1 Ingodds Russel, eier Bente Bjerkestrand
2020 Nuch BH-VT RL1 Ingodds Russel, eier Bente Bjerkestrand
2019 Langhår: Ingodds Scala, eier Berit Neuenkirchen
2019 Normalhår: Ingodds Essina, eier Marit Langlo
2018 Ingodds Essina, eier Marit Langlo
2017 Ingodds Essina, eier Marit Langlo
2016 Ingodds Essina, eier Marit Langlo
2015 BH Ingodds Yoschie, Marit Langlo
2014 BH Ingodds Xeuzz, eier Bente Bjerkestrand
2013 BH Ingodds Ulla, eier Berit Neuenkirchen
2011 BH AD SchH1 SL1 Nuch Ingodds Zoogin, eier: Bente Bjerkestrand
2010 BH AD SchH1 SL1 Ingodds Zoogin, eier: Bente Bjerkestrand
2009 Ingodds Zoogin, eier: Bente Bjerkestrand