Fårehunden

Følgende utmerkelser er utdelt for "lang og tro tjeneste i klubben".

Fårehunden i gull:
Odd Brattøy (2016)
Bente Bjerkestrand (2016)

Fårehunden i sølv:
Per Sallaup (2016)
Berit Neuenkirchen (2016)
Odd Brattøy (2009)
Bente Bjerkestrand (2009)

Fårehunden i bronse:
Anne Løvold (2016)
Tove Ersvik (2016)
Per Sallaup (2009)
Ole Jøran Holmen (2009)
Rannei Sjøvang (2009)
Gro Wolff (2009)
Berit Neuenkirchen (2009)
Odd Brattøy (2xxx)
Bente Bjerkestrand (2xxx)

Del denne siden