Verv i klubben

Styre 2022 (velges av generalforsamlingen)

Leder (2 år)  
 
                                
2021-2022 Odd Brattøy - 478 35 861

                  
Nestleder (2 år)             
2022-2023 Per Sallaup - 992 24 051                

Sekretær (2 år)                      
2022-2023 Anne Løvold - 900 80 266         

Kasserer (2 år) 
                   
2021-2022 Berit Neuenkirchen - 930 87 327 

Styremedlem (2 år)                     
-2022 Bente Lie  
    
          

Varamedlemmer (1 år)
2022 Hilde Lystad
2022 Bente Gils
   

Revisorer (velges av generalforsamlingen)
2022-2023 Linda Storbukt
              
2022 Rannei Sjøvang            

Valgkomitè (velges av generalforsamlingen)
2022 Odd Brattøy                 
2022 Per Sallaup                    
  

Representant til Norsk Schäferhund Klubs årsmøte (velges av generalforsamlingen)
2022 Leder                           

Delegater til NKK Nordvestlandets årsmøte (velges av generalforsamlingen)
2022 Leder                            

Våt nuss...

Våt nuss...

Del denne siden